Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na Warunki i zasady korzystania z plików cookie.

UWAGA:

BROŃ, AMUNICJĘ ORAZ WYROBY KONCESJONOWANE MOŻNA NABYC TYLKO W SKLEPIE STACJONARNYM, W OSINACH PRZY UL. ŁĄKOWEJ 22, PO OKAZANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

 

Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 

Regulamin sklepu internetowego SEMPER FIDELIS

 

§1 Warunki ogólne

 

 1.       Regulamin jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie sklep.semperfi.pl  i każdy odwiedzający serwis ma swobodny dostęp do zapoznania się z jego treścią.
 2.       Sklep stacjonarny oraz internetowy są własnością Mirosława Rolfa właściciela Firmy Semper Fidelis - Mirosław Rolf z siedzibą w Osinach przy ulicy Łąkowej 22 .
 3.       Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu, ale nie odpowiada  za wadliwe działanie sieci "internetowej", które uniemożliwia lub ogranicza użytkownikom dostęp do regulaminu  oraz zakupów.
 4.       Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane ze wszystkimi składnikami (cło, akcyza, podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich, lecz nie zawierają kosztów dostawy zamówionych produktów do siedziby kupującego.
 5.       Na końcowy koszt zamówienia składa się cena produktu oraz koszt przesyłki lub dostawy, zależny od wybranej przez klienta formy.
 6.       Firma "Semper Fidelis" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz zmian cen, wprowadzania lub usuwania towarów lub usuwania z oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych lub ich odwoływania.
 7.       Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat lub osoby prawne.
 8.       Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9.       Dostarczanie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody od sprzedawcy.
 10.   Sklep sklep.semperfi.pl nie prowadzi sprzedaży on-line: broni (w tym istotnych części broni), amunicji ani innych produktów koncesjonowanych. Produkty oznaczone "produkt niedostępny w sprzedaży on-line" nie podlegają sprzedaży wysyłkowej, a stanowią jedynie prezentację oferty, dostępnej w sklepie stacjonarnym.
 11.   Sprzedawca może odmówić sprzedaży produktów podlegających pod obrót koncesjonowany osobom, które nie posiadają odpowiedniego zezwolenia na zakup i posiadanie broni lub amunicji.
 12.   Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Nie dotyczy to produktów oferowanych w dziale "Broń używana".
 13.   Informacje o produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 14.   Sprzedający dba, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Klient zostaje o tym poinformowany drogą e-mailowa bądź telefoniczną i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 15.   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.
 16.   Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane
 17.   Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 18.   Zmiany w regulaminie zostaną przeprowadzone z powiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą mailową. Wówczas zarejestrowany użytkownik ma prawo do podjęcia decyzji o wyrejestrowaniu konta z systemu teleinformatycznego sprzedającego lub rezygnacji z dokonanego zamówienia (wówczas zostaną zwrócone wszelkie wpłaty dokonane przez kupującego) lub akceptacji zmian i kontynuowania realizacji umowy.

 

§2 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Sklepu jest Sprzedający – Mirosław Rolf prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Semper Fidelis – Mirosław Rolf, Osiny, ul. Łąkowa 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822 196 54 44.
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane i przetrzymywane przez Administratora przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub przez okres wskazany przez przepisy prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim, na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej. Dane mogą być przekazane takim podmiotom jak księgowość zewnętrzna, serwis transakcyjny, bank, firma kurierska lub zewnętrzny dział prawny w celu wykonywania obowiązków rachunkowych, transferowych, dostawy lub w celu wyjaśnienia problemów prawnych, które mogą dotyczyć pośrednio lub bezpośrednio Kupującego poprzez ograniczenia jego praw.
 5. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.
 6. Administrator dba o poufność i ochronę danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu.
 7. Jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu będzie wysyłany przez Administratora Newsletter, zawierający informacje o akcjach promocyjnych, wydarzeniach etc. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 8. Kupującemu przysługuje prawo, do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez powiadomienie Inspektora Ochrony Danych drogą mailową – iodo@semperfi.pl lub samodzielnie poprzez usunięcie konta z serwisu Sklepu Semper Fidelis.
 9. Kupujący ma prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć drogą mailową na adres iodo@semperfi.pl. Niezwłocznie po złożeniu sprzeciwu, zostanie wstrzymane przetwarzanie danych osobowych Kupującego za wyjątkiem odstępstw wskazanych w art. 21 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 10. Cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych lub złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych Kupującego, może uniemożliwić lub utrudnić Administratorowi danych prawidłowe wykonywanie uprawnień Kupującego w zakresie rękojmi lub gwarancji na zakupione produkty.
 11. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych używając bannera lub linku, gdzie Kupujący przechodzi na inną stronę internetową, należącą do innego właściciela.
 12. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak w Sklepie mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta Sklep. Celem ich wyłączenia proszę zainstalować odpowiednią wtyczkę blokujące zbieranie danych lub inną aplikację pełniąca podobne funkcję.
 13. Sklep korzysta z plików cookies, o czym szerzej możesz przeczytać w ustanowionej przez Administratora Polityce Prywatności.
 14. Dodatkowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują w przyjętej przez Administratora Polityce Prywatności, która dostępna jest tutaj. Przed zaakceptowaniem regulaminu prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi treściami w niej zawartymi.

 

§3 Składanie zamówień

 

 1.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, poprzez stronę internetową.
 2.       Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta i inne dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3.       Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail.
 4.       Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), nie będą realizowane.
 5.       Zamawiający, którzy w danych kontaktowych podali adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku braku wiadomości potwierdzającej zamówienie w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie folderu SPAM, jeśli tam również nie znajduje się wiadomość potwierdzająca zamówienie, konieczny jest kontakt telefoniczny z obsługą sklepu.
 6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji. 
 7.       Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym sklep.semperfi.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT stosownie do treści przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.
 8.       W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9.       Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
 10.   W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane są niekompletne - zamówienie nie będzie realizowane, o czym zamawiający zostanie powiadomiony droga e-mailową.
 11.   Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, chyba że zostanie ustalone inaczej.
 12.   Płatności za zamówienie można dokonać przelewem na podane konto Sprzedawcy oraz przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
 13.   Dostawa od firmy Semper Fidelis, po uzgodnieniu kosztów i terminów.
 14.   "Odbiór osobisty" - odbiór w siedzibie firmy, możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności towaru.
 15.   Koszt dostawy podany w sklepie obowiązuje tylko na terenie Polski.

 

 

§4 Dane  do przelewu

 

Firma Semper Fidelis - Mirosław Rolf

Osiny, ul.Łąkowa 22

05-300 Mińsk Mazowiecki

Alior Bank SA

Konto 20 2490 0005 0000 4500 7631 2537

 

§5 Odstąpienie od umowy, Zwroty towaru

 

 1.       Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konsumentów, Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2.        W celu ustalenia warunków zwrotu konieczny jest kontakt telefoniczny +48 601 35 20 89 lub przez e-mail: sklep@semperfi.pl
 3.       Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 4.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 5.       sklep.semperfi.pl zastrzega, że żadne przesyłki „za pobraniem” nie będą przyjmowane.  

 

§6 Gwarancja i reklamacje

 1.       Wszystkie produkty objęte są  gwarancją producenta. Szczegóły znajdują się w kartach produktów na stronie sklep.semperfi.pl 
 2.       W przypadku reklamacji serwisowej należy kontaktować się ze sklepem lub bezpośrednio z serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
 3.       Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. 
 4.       W przypadku zgłoszenia i zaakceptowania reklamacji sklep sklep.semperfi.pl zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu, jeśli jest to możliwe, bądź do obniżenia ceny produktu czy odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa. 
 5.       Zgłoszenie reklamacyjne muszą być składane w  formie pisemnej i opatrzone własnoręcznym podpisem Kupującego.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w których nie będzie możliwe rozstrzygnięcie poprzez działania polubowne, lub ich wynik nie będzie satysfakcjonował którąkolwiek ze stron, zostanie poddane pod ocenę Sądowi powszechnemu, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
 3.       Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie oraz jakichkolwiek dobra osobiste i majątkowe osób trzecich.
 4.       Użytkownikom serwisu zabrania się kopiowania, rozpowszechniania treści serwisu oraz udostępniania serwisu w części lub w całości w celach komercyjnych.
 5.       Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.