Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na Warunki i zasady korzystania z plików cookie.

Polityka prywatności

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy oraz odpowiedzialności za wady zakupionego produktu. Dane Użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim jedynie w sytuacjach określonych w niniejszej polityce prywatności.

1.DEFINICJE

 1. Administrator – Mirosław Rolf prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Semper Fidelis Mirosław Rolf, Osiny, ul. Łąkowa 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822 196 54 44.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsze polityka prywatności
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sklep.semperfi.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

2.PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH ORAZ ICH CELE

 1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 2. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 3. W celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 4. W celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 5. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
 6. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw.
 7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 8. Administrator zbiera o Użytkowniku takie dane jak:
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania lub adres przebywania
 • Adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • Numer telefonu
 • NIP
 • Dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, lub inne niezbędne dla nas dane do dokonania transakcji.
 • Banku w jakim Użytkownik prowadzi swój rachunek bankowy.

          Podawane dane są udostępnione dobrowolnie.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką

 

 

 1. ZBIERANIE DANYCH AUTOMATYCZNIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH

  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje zbierane automatycznie o aktywności Użytkownika w Serwisie.
  2. Oprócz danych zbieranych poprzez dobrowolne udostępnienie ich przez Użytkownika, system Administratora zbiera automatycznie takie dane jak:
 • adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 1. Zebrane dane osobowe, podane dobrowolnie przez Użytkownika będą wykorzystywane do:
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu,
 • wysyłki Newslettera,
 • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
 1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej sprzedającego, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.
 2. Zebrane przez Administratora dane osobowe, które są podane dobrowolnie nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Podmioty, którym mogą zostać między innymi przekazane dane Użytkowników to firmy kurierskie, firmy księgowe, firmy prawnicze, serwisy transakcyjne, banki. Celem przekazania zebranych danych Użytkownika jest umożliwienie każdemu ze wskazanych podmiotów wykonania zleconych zadań takich jak: doręczenie przesyłki, wykonanie rozliczenia, transferu środków pieniężnych, rozpatrywanie skarg i reklamacji.
 3. W sytuacji kiedy Użytkownik dokonał zapłaty za zakupiony towar, będzie otrzymywał od Administratora powiadomienia o statusie zamówienia poprzez e-mail. Ponadto Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie jeżeli będzie posiadał ważne informacje odnośnie realizacji zamówienia.
 4. Po zalogowaniu się do naszego serwisu Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany swoich danych osobowych, modyfikować je w dowolny sposób lub je usunąć. W każdym momencie Użytkownik może usunąć konto z serwisu, co jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych a także zrezygnować z otrzymywanie Newslettera.

 

4.ZABEZPIECZENIE DANYCH, PLIKI COOKIES ORAZ PROFILOWANIE

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 3. W celu wyłączenia skryptu zbierającego dane mogące spersonalizować każdego użytkownika serwisu sklep.semperfi.pl Administrator proponuje zainstalować odpowiednią wtyczkę blokujące zbieranie danych lub inną aplikację pełniąca podobne funkcję Wówczas nie będą pobierane dane zbierane automatycznie opisane w pkt 2.
 4. Sklep używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 5. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
 6. Sklep wykorzystuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 7. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
 8. W punktach poniżej, Administrator przedstawia w jaki sposób w najbardziej popularnych przeglądarkach można wyłączyć możliwość obsługi plików cookies:

 

 1. Google Chrome

       Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 1. Usuwanie plików Cookie,
 2. Domyślne blokowanie plików Cookie,
 3. Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 4. Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 5. Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen:
 1. Internet Explorer 6.0 i 7.0

       W menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 1. Mozilla Firefox

       W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 1. Opera

       W menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 1. Safari

       W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

5.ZAGROŻENIE W SIECI

 1. Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z usługi świadczonej na odległość za pomocą sieci publicznej wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
  1. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
  2. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
  3. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  4. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
  5. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  6. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
 2. W celu zminimalizowania lub eliminacji wyżej wskazanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci programu antywirusowego, który chroni komputer, pocztę e-mail, ma wbudowaną zaporę antywirusową (firewall) oraz aktywnie sprawdza odwiedzane strony www przed potencjalnym zagrożeniem.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 

7.PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik Serwisu, zgodnie z przepisami RODO ma prawo do :
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba lub są operacje przetwarzania danych wynikają z zawartej umowy lub przepisów prawa.
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.DANE KONTAKTOWE

 

 1. Kontakt za Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@semperfi.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

9.ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

        1.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana